Nu börjar det att hända saker på fiberfronten.

Nu börjar det att hända saker på fiberfronten.
Telia har bekräftat att vårt fibernäts Etapp 1 nu har fått officiell startdatum 28/5-2014

Och detta gäller alla som beställt från början och de allra flesta av de tillkommande senare beställningar.

Men några av er som beställt sent kommer inte att starta före etapp 2, den kommer antagligen att ligga ca 8 veckor senare, detta beroende på att telestationen behöver utökas ännu en omgång för fler abbonenter.

Ni kan redan nu kontakta Telia butiken på torp om ni vill teckna några tjänster, de kommer då att ha detta på bevakning och orderlägga så fort våra adresser är klarskrivna i Telias system, dvs tidigast 28/5.

Fredrik.