Vår uppgift

Styrelsen för Vägförening ska förvalta en av Munkedals större vägföreningar på ett sådant sätt

• att föreningens medlemmar har bra vägar såväl sommar som vinter
• att grönområdena hålls efter men med bibehållen skogskaraktär
• att den gemensamma lekplatsen är säker och kul för barnen.

Vi som sitter i styrelsen ska vara tillgängliga för frågor och synpunkter från medlemmarna och genom vår hemsida verka för starkare närdemokrati och ökad trivsel.
All verksamhet ska ske inom de budgetramar som presenterats på senaste årsmötet och följa de regler som anges i våra stadgar.
Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och alla möten protokollförs.

Frivilliga uppgifter som vi tagit på oss är bl a att försöka höja säkerheten på våra vägar
genom att påverka våra medlemmar i hastighetsfrågan. Det är 30 km/tim som gäller på
samtliga vägar och gärna ett gott omdöme då det är mycket småbarn som kanske inte har detta ännu.
Vår målsättning är att våra medlemmar ska trivas här, det ska vara ordning och reda och barnen ska bo och leka i en säker och trivsam omgivning.
Allt kan vi inte klara själva. Fint om alla hjälper till. Kom gärna med nya idéer och hjälp oss på så sätt att utveckla vår förening.

Styrelsen

Ta kontakt med någon av oss i styrelsen direkt, antingen via telefon eller mail!