Gällande regler

Enligt de nya reglerna ska vissa villkor vara uppfyllda om en fastighet ska kunna tvingas delta i en gemensamhetsanläggning. Det måste vara av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i anläggningen. I praktiken innebär det alla fastigheter eftersom man behöver kunna använda vägen utanför huset.

Generella regler, som gäller för hela landet, säger bl a att hundägare alltid har
strikt ansvar för hundens beteende mot t.ex hemdjur eller andra människor och att hundar som inte lyder vid inkallning alltid ska vara kopplade.

Självklart är det viktigt att plocka upp efter hunden för att undvika att hundbajs ligger utefter vägarna! Det är också viktigt att följa regler som gäller på lekplatser där hundar måste vara kopplade. Det finns barn som är rädda för hundar, oavsett hur snälla de är!

Häckar! Tänk på att din häck eller andra buskar bör vara inom din egen tomtgräns. Om buskarna sticker ut på trottoaren tvingas fotgängare att gå ute i vägbanan. Om ditt hus är på en hörntomt, se till att dina växter inte skymmer sikt. (se illustration) När du planterar nytt bör plantorna placeras minst 60 cm från tomtgränsen och träd bör placeras minst 2 m från tomtgränsen.