Välkommen till Foss

Västergårdens Vägförening

Detta är Foss Västergårds Vägförening

Foss Västergårds vägförening är en sammanhållen gemenskap i en naturskön miljö. Medlemmarna delar inte bara en grannskaplig relation utan ett djupt engagemang för att vårda och förbättra den gemensamma infrastrukturen. Genom öppen kommunikation och aktivt deltagande säkerställer föreningen att varje medlems röst hörs och att vägarna är säkra och välskötta för alla användare. Genom sitt hårda arbete och dedikation skapar Foss Västergårds vägförening en trygg, tillgänglig och vacker miljö för sina medlemmar och besökare.

Kontakt

Christian Källberg
Ordförande: Ansvarig för grönområden

Östergårdsvägen 21
45532 MUNKEDAL

Jimmy Grenander
Vice Ordf. Vägunderhåll & Entreprenadkontakt

Ripvägen
455 32 Munkedal

Claes Axelsson
Styrelseledamot: Kontakt med kommunen

Lövsångarvägen 13
455 32 Munkedal

Per Börjesson
Sekreterare: Trafikverkskontakt

Vaktelvägen 2
455 32 Munkedal

Fredrik Johansson
Kassör: Ansvarig för ekonomi

Västervägen 89
455 32 Munkedal