Category Archives: Nyheter

ARBETSLÖRDAGEN DEN 17 APRIL 2021 KL 10:00

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna.

Stort tack till er som under gångna året varit ute och på egen hand klippt, rensat å krattat. Det ser riktigt fint ut.

Uppdelningen på sex olika arbetslag med en samordnare per grupp fortsätter vi med även i år. Ring och kolla med din samordnare var ni skall träffas, när ni skall fika/grilla och vilka arbetsredskap du skall ta med dig. Det blir uppsamlingsplatser för skräp likt föregående år. Plats återkommer vi till och vägföreningen ansvarar för bortforsling. OBS: endast kvistar, buskar, sly och mindre träd. EJ PLAST, GLAS SKRÄP ELLER DYLIGT.’

Vi skall tillsammans sopa trottoarer,, räta upp stolpar,, tvätta skyltar och lekredskap ,, klotter på elskåp kan tas bort med aceton eller liknande,,  städa diken och runt dikesbrunnar och vattenintag,  rensa bort löv kvistar och annat skräp som hindrar vattnet att rinna ner i diken och brunnar,, grus jord och gräs på gångvägar och gator skall rensas och iordningställas. Vi sågar sly och håller efter i de områden vi redan öppnat och rensat så att det inte växer igen.

Samordnare och områdesfördelning.

  1. ___________VAKANT____________ Kung Östens väg, Fossvägen .
  2. Bertil Johansson Tel: 121 09 De första 2 gatorna på västervägen plus huvudled.
  3. Henrik Gustavsson Tel: 0524 17442 Östergårdsvägen, Lövsångarvägen, Fasanvägen och huvudled.
  4. Anders Alfredsson Tel 0723322062 . Tre gator på Västervägen plus huvudled och Örnvägen.
  5. Claes Dahlqvist 0706956540 .(Annika Lindberg) ,Grillmästare: Oscar. Ripv, Tjäderv, Vaktelv plus huvudled.
  6. Emanuell Pettersson Bramfors 0739184543 Falkv, Hökv, Orrev, plus huvudled.

Väl mött: Christian och Claes.

 

OBS Info. Årsmötet är pga pandemin uppskjutet till i höst.

1ARBETSLÖRDAGEN DEN 17 APRIL 2021

 

Årsmöte uppskjutet

Hej
Pg.a rådande Corona Pandemi har vi beslutat att skjuta upp vårt planerade årsmöte

Vi återkommer om ny tid, när vi ser hur rekommendationer och information faller ut.

Den planerade städdagen låter vi tills vidare ligga kvar men utan någon gemensam grillning

Mvh. Styrelsen, Foss Västergårdens vägförening