Fördröjt vårtecken!

Innan någon sopning kommer att ske inväntar vi lagning efter grävning av fiber!