FRAMTIDSPLAN/FEMÅRSÖVERSYN:

Vi har tillsammans med våra leverantörer gjort översyn av vårt vägnät.
Våra gator och trottoarer är för ögat ibland sneda och guppiga utan att
för den skull vara i omgående behov av totalrenovering. Det innebär att
vi kan med årlig översyn klara oss utan stora investeringar i fyra till
sex år till.
Skall vi tex. renovera en gata med tex. Tjädervägens längd med rätt
underlag, ny asfalt och ny trottoar går detta på i dagens penningvärde på
ca. 450.000:- inklusive moms. Räknar vi om detta till hela vårt vägnät
så har vi en totalkostnad på cirka 6.000.000:- inklusive moms. (SEX
MILJONER KRONOR).
I årets budget ligger en del av årskostnaden på 1.800:- som
framtidssparande vilket motsvarar 100.000:-/år.
Det skulle alltså ta oss sextio år att betala denna investering totalt
vilket innebär att vi måste lösa våra eventuellt kommande renoveringar
på annat sätt med klart är att vi måste ha en buffert i beredskap för
framtiden.
I årets plan ligger att vi skall göra nya trottoarer (lite bredare och
med ny kantsten) på Tjädervägen och på Lövsångarvägen som kostar oss
cirka 150.000:-. Dessutom behöver Kung Östens Väg översyn vad gäller
rondell och trafikmärken såväl som vattenavledare.
Övriga gator och trottoarer skall iordningställas och asfalteras efter
nergrävning av fiberkabel men detta ingår i avtalet med Telia och
åsamkar inte vägföreningens kassa något.

Då vi nu är i maj månad och har sett alla påskliljor blomma färdigt och
stolt har hört från många håll vilket fint villaområde vi skapat så
önskar vi alla en fin sommar.