Fakturafel

fakturorna som skickats ut avser perioden 20210101-20211231 och inte 2020 som stod på dem.