Extra Stämma

Kallelse till extra stämma Västergårdens vägförening den 2018-11-19 i
MBKs ishall Kung Östens Väg 22 kl. 19.00.

Anledning är att vi har konstaterat att vår befintliga stadgar är föråldrade och behöver uppgraderas till modernare.

Styrelsen Västergårdens Vägförening