Tomgångskörning

Många av våra boende i föreningen har påpekat att det är många som värmer upp sina bilar genom tomgång nu när de kalla dagarna börjar infalla.

I området bor det påfallande mycket barnfamiljer och med tanke på miljö och kommande utveckling är det naturligtvis viktigt att vi tänker på de barn som skall växa upp i en så ren miljö som möjligt.