Info från vägföreningen

Julen närmar sig och året börjar gå till ända, ett händelserikt år i vårt område.
Mycket har hänt och förbättrats och snyggats till.
De som önskade har fått sin fiber inkopplad till ett mycket bra pris, och i samband med detta har vi alla fått mycket bättre och finare trottoarer.
Vi har även utfört de åtgärder och förbättringar på framförallt, Tjädervägen, Lövsångarvägen och på en hel del andra ställen som årsmötet beslutade om.

Förbättringar både för trafiksäkerhet och utseendet inom vårt område.
Vi har hos trafikverket sökt stadsbidrag för vidare underhåll av vårt vägnät, de har också vissa krav på att regler följs och att en godtagbar standard och trafiksäkerhet ska tillgodoses, se bifogad bilaga. Från trafikverket samt från riksförbundet enskilda vägar
Kommunen och polismyndigheten har godkänt att samtliga våra vägar inom Västergårdens vägförenings ansvarsområde nu from 2015-01-01 är lagstadgad 30km/h för samtliga fordon som framförs.

Fiber: vårt åtagande avseende att hjälpa våra medlemmar att få fiber är nu avslutat och allt ansvar ligger hos Telia. Frågor och ev beställning och kompletteringar görs direkt hos Telia på 90200.

Med vänlig hälsning

styrelsen

Läs detta dokument