FIBERBESTÄLLNING

Vi har fått in förfrågningar om ev. tillkommande fiberinstallationer.
Om du är instresserad av installation i din fastighet maila till fredrik@fossvaster.se.
Vi kan tyvärr inte ge ett pris på vad installationen kommer att kosta förrän vi har antalet intresserade.

Vintertid

Tänk på att inte parkera utmed gatorna, förutom där föreningen anlagt parkeringsplatser. Detta gäller för tiden 1 November – 1 April