Reparation av gångväg

Tisdagen 23/6 startar reparation av gångvägen mellan Östergårdsvägen och Kung östens väg.
Under denna tiden kommer den vara avstängd.

Entreprenören räknar med att det ska hålla på i ca 14 dagar.

Årsmöte uppskjutet

Hej
Pg.a rådande Corona Pandemi har vi beslutat att skjuta upp vårt planerade årsmöte

Vi återkommer om ny tid, när vi ser hur rekommendationer och information faller ut.

Den planerade städdagen låter vi tills vidare ligga kvar men utan någon gemensam grillning

Mvh. Styrelsen, Foss Västergårdens vägförening