Vintertid

Tänk på att inte parkera utmed gatorna, förutom där föreningen anlagt parkeringsplatser. Detta gäller för tiden 1 November – 1 April