Lite svar på återkommade frågor.

Fråga:
§ 2. I avtalet står det att föreningen bestämmer kopplingspunkt  via Telia. Innebär det att vi som har telekabel i en slang nergrävd inte automatiskt får kopplingspunkt där slangen mynnar ut i gatan.

Svar:
OM DU HAR RÖR IN ANVÄNDS DETTA!
VILL DU FÅ IN FIBERN PÅ ANNAN PLATS I HUSET FÅR DU GRÄNA NER NYTT RÖR.
FINNS INGET RÖR FÅR DU ÄVEN DÅ OMBESÖRJA NEDGRÄVNING AV DETTA PÅ ER TOMT.

Fråga:
§ 6. Om förutsättning för byggstart och drift inte kan uppfyllas, vilka kostnader skulle då kunna belasta medlemmen?

Svar:
EFTERSOM INGET AVTAL SKRIVS UNDER INNAN ”DOM” FÅTT IN ANMÄLNINGAR SÅ KAN VI INTE BELASTAS NÅGRA KOSTNADER.
Fråga:
Har jag uppfattat följande rätt: I kapitalinsatsen på 8.000 kr ingår mediaomvandlaren som jag själv monterar enl instruktion. Därefter är det upp till medlemmen om han vill teckna ett avtal med Telia eller låta det vara vilande,  .

Svar:
PRECIS! MAN FÅR BARA EN FIBER IN SEN FÅR MAN INDIVIDUELLT BESTÄLLA ABONNEMANG  OM MAN VILL . DET ÄR INTE OBLIGATORISKT ATT ANSLUTA SIG TILL TELIA. MAN KAN VÄNTA.  VID SENARE  BINDNING GÄLLER  8 ÅR FRÅN DENNA NYA TIDPUNKT.

Fråga:
När är det planerat att anslutningen skall påbörjas resp vara avslutad om tillräckligt antal medlemmar anmält sig vid årsskiftet?

Svar:
EFTER UNDERSKRIFT HAR TELIA EN LEVERANSTID PÅ 20-25  VECKOR, MEN EXAKT TID EFTER BINDANDE AVTALET

Fråga:
Var skall man gå in med fibern?

Svar:
SMARTAST ÄR DÄR DET FINNS ETT JACK IDAG ELLER VID TV.
(FÖR ATT MINIMERA KABELDRAGNING I FASTIGHETEN.)

Fråga:
Hur vet man om det finns rör in till huset.

Svar:
DET FINNS INGA UPPGIFTER OM DET OM INTE HUSÄGAREN SJÄLV VET OM DET.