Info från Lantmäteriet / Trafikverket

Info från Trafikverket möten:

 

I samband med att motorvägen blev ombyggd för ett antal år sedan har en del småvägar ej korrigerats för vem som skall ansvara för desamma. För vår del rör det sig om vägsträckan som heter Fossvägen och sträcker sig mellan Kung Östens väg och ner till anslutningsvägen kallad Kungsmarksvägen.

Bra diskussioner har förts parterna emellan och möten och inspektioner på plats har skett för iordningställande. Fem nya fastigheter kommer att anslutas till vår vägförening i samband med övertagandet.

Info från Lantmäteri möten:

 

Lantmäteriet har i samband med ovan sett över regelverk och diskussioner har förts om hur våra vägföreningar skall se ut och vad som skall gälla, vilka vägar som skall ingå och vilka anslutningar.

För vår del har vi omförhandlat vilka andelstal som skall gälla för exempelvis Ishallen som ligger på vårt vägnät men som ägs av kommunen.

Beroende på trafikmängden till och från Ishallen har vi fått igenom ett 78-%-högre andelstal som klart bidrager till vår gemensamma kassa.

 

Egna företagare med besökande kunder i egen fastighet:

 

Översyn har skett och dialog har genomförts med de fastighetsägare som har egen rörelse i sin fastighet och som har besökande kunder som nyttjar vårt vägnät. Det innebär att följande fastigheter har fått förhöjt andelstal:

Foss 3:33   Fossvägen 5

Foss 10:29 Kung Östens väg 9

Foss 10:103 Lövsångarvägen 13

Foss 10:120 Västervägen 47

 

/Styrelsen