Avtal med Telia Klart!!

Nu är avtal med telia Undertecknat!

Förväntad leverans 20-25 v.