Årsmöte uppskjutet

Hej
Pg.a rådande Corona Pandemi har vi beslutat att skjuta upp vårt planerade årsmöte

Vi återkommer om ny tid, när vi ser hur rekommendationer och information faller ut.

Den planerade städdagen låter vi tills vidare ligga kvar men utan någon gemensam grillning

Mvh. Styrelsen, Foss Västergårdens vägförening