Gällande regler

Några aktuella regler.

Enligt de nya reglerna ska vissa villkor vara uppfyllda om en fastighet ska kunna tvingas delta i en gemensamhetsanläggning. Det måste vara av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i anläggningen. I praktiken innebär det alla fastigheter eftersom man behöver kunna använda vägen utanför huset.

Generella regler, som gäller för hela landet, säger bl a att hundägare alltid har
strikt ansvar för hundens beteende mot  t ex hemdjur eller andra människor och att hundar
som inte lyder vid inkallning alltid ska vara kopplade. Samt gäller ju att plocka upp efter hunden så vi slipper ha hundbajs liggande utefter vägarna!!
Samt följa regler som gäller på lekplatser där man skall ha hund kopplad! de finns barn som är rädda för hundar hur snälla dom än är!

Häckar!!
Tänk på att din häck eller andra buskar skall vara inom ditt eget tomt-område.
Hänger buskar ut på trottoaren får fotgängare gå ute i vägbanan.
Ligger ditt hus på en hörntomt bör du se till att dina växter inte här högre än 80cm
i en sikt triangel som sträcker sig ca 10m åt varje håll. Har du en utfart bör sikttriangeln vara ca 2,5m.
När du planterar nytt bör plantorna plaseras minst 60cm från tomtgräns och träd minst 2m från tomtgräns.